/ Informacje / Reklamacje i zwroty

Reklamacje i zwroty

Użytkownik może kontaktować się z Administratorem w sprawie usług świadczonych przez Administratora w zakresie Serwisu w formie pisemnej na adres: Ecowalls LTD z siedzibą w Polsce, ul. Michalczyka 14, 53-633 Wrocław, lub za pomocą funkcji “kontakt” jako bezpośredniego odnośnika zamieszczonego na stronie Serwisu.

Reklamację w sprawie wady towaru uszkodzonego podczas transportu, wady graficznej lub technicznej, lub w ogólno-rozumianym pojęciu Usług można złożyć w formie elektronicznej na adres kontakt@ecowalls.pl. Reklamacja powinna zawierać co najmniej dane identyfikacyjne Użytkownika, w tym adres email oraz dokładny opis szkody wraz z wszelkimi detalami zgłaszanych zastrzeżeń a także zdjęcia z widoczną szkodą.

 

Użytkownik składając reklamację ma prawo do :

 1. Wymiany towaru na nowy (koszt wysyłki zwrotnej ponosi Użytkownik, natomiast Przedsiębiorca ponosi koszty nowej produkcji oraz kolejnej wysyłki)
 2. Zwrot towaru (Użytkownik ponosi koszt wysyłki zwrotnej, Przedsiębiorca zwróci całkowitą kwotę zamówienia do 14 dni roboczych)

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Administrator zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

Administrator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

Reklamacji nie podlegają :

 1. zamówienia z uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego
 2. zamówienia z uszkodzeniami w trakcie eksploatacji (np. czyszczone środkami żrącymi)
 3. różnice kolorów spowodowane różnicami w odwzorowaniu kolorów przez monitory komputerowe
 4. nieprawidłowości wynikające ze złego montażu produktu
 5. drobne różnice w wymiarze produktu (do 1cm)

Reklamacje obejmuje :

 1. zły kadr (jeśli wydrukujemy inny kadr niż zaznaczyłeś)
 2. zły rozmiar (jeśli rozmiar będzie inny niż wybierzesz)
 3. zniszczona paczka
 4. zły materiał (jeśli otrzymasz produkt wykonany z innego materiału niż wybrałeś)
 5. zły wydruk (przetarcia, przebarwienia, pasy, zła jakość grafiki)